Onze producten worden met kennis en respect geproduceerd. Voor veilig gebruik op medisch gebied voldoen ze aan de eisen inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC EN 60601-1-2: 2015), ook wel bekend als 4e editie. Op Europees niveau voldoen we aan de vereisten van de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 2012/19/EU en de richtlijn 2015/863/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHs) van de Europees Parlement en Raad. Alle producten zijn ontworpen in overeenstemming met de EU REACH-verordening (registratie, evaluatie, autorisatie van chemicaliën) over de beperking van het gebruik van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen) in elektronische componenten.

Op deze pagina vindt u ook relevante Reinigings- en desinfectie-instructies en whitepapers.

Certificaten

Its Cool REACH    RoHS
Its Cool Flat REACH    RoHS
Its Cool Wireless REACH    RoHS
Really Cool REACH     RoHS
Really Cool Touch REACH    RoHS
Slim Cool REACH     RoHS
Slim Cool+ REACH    RoHS
Really O’Cool
So Cool  RoHS
Very Cool REACH     RoHS
Very Cool Flat REACH     RoHS
C Mouse REACH    RoHS
C Mouse Wireless REACH     RoHS
Mighty Mouse REACH    RoHS
Mighty O’Mouse
Petite Mouse REACH    RoHS

Declarations of Conformity

Its Cool CE/RoHS/EMC
Its Cool Flat CE/RoHS/EMC
Its Cool Wireless CE/RoHS/EMC
Really Cool CE/RoHS/EMC/MDD
Really Cool Touch CE/RoHS/EMC/MDD
Slim Cool CE/RoHS/EMC/MDD
Slim Cool+ CE/RoHS/EMC/MDD
Really O’Cool
So Cool CE/RoHS/EMC/MDD
Very Cool CE/RoHS/EMC/MDD
Very Cool Flat CE/RoHS/EMC/MDD
C Mouse CE/RoHS/EMC/MDD
C Mouse Wireless CE/RoHS/EMC
Mighty Mouse CE/RoHS/EMC/MDD
Mighty O’Mouse
Petite Mouse CE/RoHS/EMC/MDD

Reinigings- en desinfectievoorschriften

Reinigings- en desinfectievoorschriften pdf

Whitepapers

  • The link between your computer keyboard and healthcare associated infections. A systematic review, and preventative interventions pdf
  • Can’t Touch This … Environmental Surfaces Require Disinfection pdf
  • Make every visit to the dentist a safe one: Computer keyboards and mice are environmental surfaces requiring disinfection pdf